"Nâng cao kiến thức và học cách phát hiện sớm bệnh ung thư ngực trong cộng đồng Á Châu”

Chương Trình

Hội Asian Breast Health Outreach Project (ABHOP) tiếp cận với cộng đồng Á Châu trong vùng Dallas/Fort Worth và North Texas để làm giảm bớt những trở ngại cho phụ nữ Á Châu khó có thể tham gia trong việc phát hiện bệnh ung thư ngực dùng cách mang những sự hiểu biết về các bệnh lien đến vùng ngực bằng chính những ngôn ngữ Á Châu.  Khi cung cấp những hướng dẫn miễn phí và dễ hiểu cùng với dịch vụ chụp quang tuyến ngực với nhân viên nói các ngôn ngữ Á Châu cho những người cần thông dịch thì Hội Asian Breast Health Outreach Project đã và đang mang lại một sư thay đổi trong đời sống của phụ nữ Á Châu ở Dallas/Fort Worth và vùng phụ cận.

TIểu Sử

Người Mỹ gốc Á Châu bao gồm rất nhiều ngôn ngữ, phong tục, và các nền văn hóa khác nhau nhiều hơn so với những dân tộc không phải gốc Á Châu.  Người Mỹ gốc Á Châu trong thời gian qua đã bị bỏ quên.   Một quan niệm sai lầm cho rằng người Mỹ gốc Á Châu thường thụ động, nhút nhát, và không có nan đề hay nhu cầu gì đáng kể.  Sự ảnh hưởng nầy là sự thiếu sót khi nhận xét kỹ tầm quan trọng về những lo lắng thật sự của nhóm người nầy.  Hơn 1 triệu người Mỹ gốc Á Châu có đời sống bằng hoặc thấp hơn mức thiếu thốn của liên bang.

Tuy phụ nữ gốc Á Châu có tuổi thọ cao nhất so với những chủng tộc khác, song chỉ có 48.5% phụ nữ Á Châu và các đảo Thái Bình Dương ở Mỹ đã đi chụp quang tuyền ngực hoặc khám ngực tại phòng khám trong vòng 2 năm vừa qua.  Đây là mức thấp nhất trong so với các sắc tộc khác.  Ung thư là nguyên nhân gây ra bức tử ở phụ nữ gốc Á Châu nhiều nhất.  Những nguyên do chính bao gồm ngôn ngữ, văn hoá, sự kỳ thị, và một vài lý do khác, nhất là thiếu bảo hiểm y tế.

Mục tiêu của Hội Asian Breast Health Outreach Project là giúp quí cô, quí bà vượt qua các khó khăn về ngôn ngữ, kiến thức và văn hóa, và sẽ đem lại cho phụ nữ chúng ta kiến thức đề phòng để có một cuộc sống khỏe mạnh hơn.


Hội Asian Breast Health Outreach Project được tài trợ bởi: